24 March 2020
کد مطلب: 299

نبض بازار عرضه های اولیه، سه شنبه 5 فروردین 1399

تمام عرضه های اولیه دوماه اخیر امروز سبز و مثبت بودند.

نبض بازار عرضه های اولیه، 5 فروردین 99

در اولین روزکاری سال 1399 نماد هایی که طی دو ماه اخیر در بورس و فرابورس عرضه اولیه شده اند همگی با روند مثبت کار خود را در این روزکاری پایان دادند.

نماد فروی که در آخرین روز کاری سال 1398 در جمع منفی ها قرار داشت و تنها نمادی بود که در دوماه اخیر عرضه اولیه شده و در روز آخر سال در جمع منفی ها بود در اولین روز کاری سال 99 به جمع مثبت ها پیوست.

پس در این صورت نمادهای: فروی، قرن، شصدف، تلمت، شگویا، ساوه، زکوثر، کلر، ومهان در جمع سهم های مثبت بودند. و هیچ نمادی از عرضه های اولیه دو ماه اخیر در جمع منفی ها قرار نداشت.

تحلیل بازار عرضه های اولیه، 5 فروردین 99


عضویت در کانال تلگرام [iponewsir@]

دریافت آخرین اخبار، تاریخ عرضه های اولیه
میزان سود و...