28 March 2020
کد مطلب: 326

نبض بازار عرضه های اولیه، شنبه 9 فروردین 1399

سبز پوشی عرضه های اولیه دوماه اخیر

نبض بازار عرضه های اولیه، 9 فروردین 99

امروز 9 فرودین 1399 پس از بسته شدن بازار تمامی نمادهایی که طی دو ماه اخیر عرضه اولیه شده بودند همانند اکثر نمادهای دیگر در جمع سبز رنگ ها و مثبت ها قرار داشتند.
نماد قرن که به دلیل نوسانات بالای 50 درصد و برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی بسته شده بود امروز هم همچنان با توقف رو به رو بود.

پس میتوان لیست مثبت و منفی نمادهایی که طی دو ماه اخیر عرضه اولیه شده اند را بدون در نظر گرفتن نماد قرن که متوقف بوده است به شکل زیر دانست:

نمادهای: فروی، شصدف، تلمت، شگویا، ساوه، زکوثر، کلر، ومهان سبز و مثبت.
بدون نماد منفی.

تحلیل بازار عرضه های اولیه، 9 فروردین 99


عضویت در کانال تلگرام [iponewsir@]

دریافت آخرین اخبار، تاریخ عرضه های اولیه
میزان سود و...