30 March 2020
کد مطلب: 358

نبض بازار عرضه های اولیه، دوشنبه 11 فروردین 1399

سه نماد از عرضه های اولیه دو ماه اخیر در جمع منفی ها

نبض بازار عرضه های اولیه، 11 فروردین 99

به گزارش وب سایت عرضه اولیه امروز پس از بسته شدن بازار به بررسی نماد هایی که طی دو ماه اخیر عرضه اولیه شده اند خواهیم پرداخت.
دیروز نماد زکوثر به دلیل نوسانات بالای 50 درصد برای انجام کنفرانس اطلاع رسانی متوقف شد و به همین علت این نماد در لیست های مثبت یا منفی ما قرار نخواهد گرفت.
سه عرضه اولیه امروز شاهد افت و قرار گیری در سمت قرمز و منفی بودند.
نمادهای: شصدف، تلمت، شگویا، ساوه، قرن، سبز و مثبت.
نمادهای: فروی، ومهان، کلر نیز قرمز و منفی.

تحلیل بازار عرضه های اولیه، 11 فروردین 99


عضویت در کانال تلگرام [iponewsir@]

دریافت آخرین اخبار، تاریخ عرضه های اولیه
میزان سود و...