08 April 2020
کد مطلب: 481

نبض بازار عرضه های اولیه، چهارشنبه 20 فروردین 1399

بررسی وضعیت عرضه های اولیه دو ماه اخیر در آخرین روز کاری هفته

نبض بازار عرضه های اولیه، 20 فروردین 99

به گزارش وب سایت عرضه اولیه در آخرین روز کاری هفته جای به وضعیت عرضه های اولیه دو ماه اخیر خواهیم پرداخت.
در آخرین روزکاری هفته نمادهای ومهان و قرن روند منفی داشتند اما در پایان ومهان با قیمت پایانی سبز و مثبت هفته کاری را به اتمام رساند، اما قرن با قرارگیری در سمت قرمز و منفی پایان هفته را پایان داد.

نمادهای:  تملت، شصدف، شگویا، ساوه، ومهان، زکوثر، سبز و مثبت.
نمادهای: قرن قرمز و منفی.

تحلیل بازار عرضه های اولیه، 20 فروردین 99


عضویت در کانال تلگرام [iponewsir@]

دریافت آخرین اخبار، تاریخ عرضه های اولیه
میزان سود و...