15 April 2020
کد مطلب: 568

پایان ثبت سفارش عرضه اولیه شستا / بیش از 2 میلیون و 60 هزار نفر خریدار عرضه اولیه سهم شستا

رکورد شکنی سهام بزرگ شستا

به گزارش وب سایت عرضه اولیه، با پایان ثبت سفارش عرضه اولیه شستا اطلاعات معاملات این نماد به شرح زیر می باشد:

در جریان عرضه اولیه سهم “شستا ” به هر کد (نفر)، حداکثر 3637 سهم در قیمت 8600 ریال (سقف قیمت) ، تخصیص یافته است. (حدود 3.143 میلیون تومان ).

تعداد 2 میلیون و 60 هزار نفر در این عرضه مشارکت کردند که به 2 میلیون و 60 هزار کد معاملاتی، حداکثر 3637 سهم شستا در قیمت 8600 ریال در حال تخصیص می باشد.

رکورد مشارکت سهامداران در عرضه های اولیه، این بار نیز شکسته شد.

آخرین رکورد مشارکت سهامداران در عرضه اولیه، مربوط به سهم صبا می باشد که 1 میلیون و 930 هزار و 838 نفر، خریدار عرضه اولیه این سهم بودند.


عضویت در کانال تلگرام [iponewsir@]

دریافت آخرین اخبار، تاریخ عرضه های اولیه
میزان سود و...