عرضه اولیه
لیست عرضه های اولیه برنامه ریزی شده توسط هلدینگ شستا برای پاییز و زمستان 1399

برنامه عرضه اولیه زیر مجموعه های شستا برای پاییز و زمستان 99


مشاهده کامل

آگهی، نقدینگی مورد نیاز، اطلاعات قبل و بعد از انجام عرضه وسپهر.

عرضه اولیه وسپهر | سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات


مشاهده کامل

عرضه اولیه بپیوند 11 شهریور 99 در فرابورس ثبت سفارش خواهد شد.

آگهی عرضه اولیه بپیوند / عرضه اولیه سهام شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس


مشاهده کامل

سیتا رکورد مشارکت در خرید عرضه اولیه را شکست.

رکورد شکنی سیتا / 4 میلیون و 481 هزار و 814 نفر خریدار سیتا


مشاهده کامل

عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد "سیتا".

عرضه اولیه سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین


مشاهده کامل

میزان نقدینگی مورد نیاز برای عرضه اولیه سیتا.

نقدینگی مورد نیاز برای عرضه اولیه سیتا


مشاهده کامل

افزایش عرضه های اولیه، هر هفته دو عرضه اولیه.

تفاهم با شستا برای افزایش عرضه اولیه‌ها در سال جاری


مشاهده کامل

آگهی عرضه اولیه نماد سیتا برای روز چهارشنبه 11 تیر 99 منتشر شد.

آگهی عرضه اولیه سیتا / سیتا چهارشنبه 11 تیر عرضه اولیه می شود


مشاهده کامل

اطلاعات عرضه اولیه شرکت پلیمر آریا ساسول درج نماد شده با نماد "آریا"

عرضه اولیه آریا | آریا ساسول


مشاهده کامل